Další zvýšení IF časopisu Bulletin of Geosciences

Obálka prvního letošního čísla

Nedávno vyhlášené impakt faktory za rok 2015 přinesly zvýšení IF z 1,515 v roce 2014 na 1,700. V této chvíli je Bulletin of Geosciences 3. (dříve 5.) nejlépe hodnoceným časopisem v ČR a zároveň 18. celosvětově nejlépe hodnoceným paleontologickým časopisem. Na úspěchu časopisu se podílejí i členové redakční rady z našeho ústavu - Jindřich Hladil, Ladislav Slavík, Petr Štorch, Jan Wagner a Jaroslav Zajíc.