Datování nízkoteplotních událostí za použití zirkonů: U-Th/He metoda a metoda fission-track

Trvání: 
03.01.2005 - 30.12.2005
Klasifikace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
1K05030
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Martin Svojtka
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Cílem projektu je použití a rozvoj nových datovacích metod na zirkonech určených pro rekonstrukci nízkoteplotní historie hornin: metoda štěpných stop (fission-track)a U-Th/He metoda. Výsledkem práce na konkrétních vzorcích bude vytvoření modelu tektonosedimentárního vývoje antarktického bazénu James Ross včetně termální rekonstrukce křídových sedimentů a modelu erozní historie těchto hornin. Získaná data budou porovnána s potenciálními zdrojovými oblastmi.