Datování zirkonů rozkrývá procesy tvorby oceánských desek

Datování zirkonů rozkrývá procesy tvorby oceánských desek

V časopise Earth Science Reviews byl publikován článek, který se věnuje datování zirkonů ve zvrásněných mořských sedimentech na okraji oceánských desek (tzv. akrečních klínech). Srovnáním údajů z různých lokalit byla zpřesněna interpretace zdrojových hornin pro tyto části oceánské kůry. Ve studii, která byla vytvořena v úzké spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK (J. Žák, J. Hajná) a kde spoluautory za náš ústav jsou M. Svojtka a L. Ackerman, je navržen nový koncept závislosti stáří zirkonů na vzdálenosti od zdrojových hornin. Článek významně přispívá k pochopení sedimentačních a tektonických procesů, které postihují oceánskou kůru během jejího vývoje.