Distribuce a speciace rtuti v půdách na třech kontrastních stanovištích: srovnávací studie

Trvání: 
02.01.2006 - 31.12.2008
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
KJB300130615
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Maria Vaňková (Hojdová)
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Cílem předkládaného projektu je provést detailní srovnávací studii distribuce a mobility rtuti (Hg) v půdách na třech kontrastních stanovištích. Stanoviště byla vybrána s ohledem na koncentraci Hg, zjištěnou ve svrchních horizontech lesních půd. V rámci biogeochemické studie budou stanoveny koncentrace a speciace Hg v jednotlivých horizontech vybraných půdních profilů. Dále budou stanoveny koncentrace Hg ve vegetaci pro posouzení aktuálního vstupu Hg do ekosystému. Celkový obsah Hg bude měřen pomocí rtuťového analyzátoru AMA-254. Chemické formy Hg budou určeny pomocí Hg pyrolýzy. Základním smyslem projektu je rozšířit dosavadní poznání o Hg kontaminaci půd v ČR a metodice, zvláště pak s ohledem na speciaci Hg v půdách. V ČR komplexní studie o chování Hg v půdním profilu zatím chybí, přestože znalost chemických forem a migrace Hg je nezbytná pro stanovení rizik vyplývajících z kontaminace životního prostředí pro člověka.