Dlouhodobý vývoj kulturní krajiny středních Čech jako koevoluce lidských vlivů a přírodních procesů

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2011
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAAX00020701
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jaroslav Hlaváč
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Petr Pokorný (Archeologický ústav AV ČR)
Anotace: 

Cílem projektu je poznání charakteru pravěké kulturní krajiny, identifikace klíčových etap jejího vývoje a studium jednotlivých procesů působících změnu. Dlouhodobý vývoj kulturní krajiny je vysoce komplexní proces a proto je jeho studium možné pouze pomocí interdisciplinárního přístupu. Jednou z efektivních cest je současné využití paleoekologických a archeologických technik a jejich nejtěsnější propojení. Kladené otázky a navrhovaný postup řešení v sobě zahrnují historické i metodologické aspekty. Příklady otázek k řešení: Jak se vyvíjela prostorová struktura sídelního areálu jako základní jednotky kulturní krajiny? Jakou formu měly pravěké a historické zemědělské systémy a jakou úlohu v nich hrál pastevní management? Jaká byla regenerační kapacita přírodních ekosystémů nebo výpovědní hodnota pylové analýzy ve sledování sídelního vývoje? Očekáváme významný posun ve vývoji metody pylových analýz také díky korelaci s dalšími technikami (archeologické metody, analýza makrozbytků, atd.).