Dokumentace unikátní lokality ve Walesu

Dokumentace unikátní lokality ve Walesu

Již před více než sto lety popsal anglický geolog Edward Greenly zvláštní sekvenci hornin na ostrově Anglesey ve Walesu, kterou nazval “Mélange” podle francouzského výrazu pro směs. Mélange vzniká v tzv. akrečních klínech – tj. tam, kde se pod sebe podsouvají litosférické desky (subdukční zóny). Tým geologů z Přírodovědecké fakulty UK a z Geologického ústavu AV ČR tuto lokalitu v letošním roce navštívil, aby odebral vzorky a následně je analyzoval. Datování zirkonů metodou U-Pb a analýza radiogenních izotopů Sr, Nd, Hf pomůže zpřesnit znalosti o procesech probíhajících v unikátním prostředí subdukčních zón kdekoliv na světě.