Dokumentace unikátní lokality ve Walesu v Anglii

Dokumentace unikátní lokality ve Walesu v Anglii

Již před více než sto lety popsal anglický geolog Edward Greenly zvláštní sekvenci hornin na ostrově Anglesey ve Walesu, kterou nazval “Mélange” podle francouzského výrazu pro směs. Mélange vzniká v tzv. akrečních klínech – tj. tam, kde se pod sebe podsouvají litosférické desky (subdukční zóny). Tým geologů z Přírodovědecké fakulty UK a z Geologického ústavu AV ČR tuto lokalitu v letošním roce navštívil, aby odebral vzorky a následně je analyzoval. Datování zirkonů metodou U-Pb a analýza radiogenních izotopů Sr, Nd, Hf pomůže zpřesnit znalosti o procesech probíhajících v unikátním prostředí subdukčních zón kdekoliv na světě.