Emerald

Emerald je mezinárodní vydavatel v oblastech managementu, knihovnických a informačních věd, vzdělávání a sociologie, techniky a mnohých dalších oborů. Publikuje více než 250 časopisů a více než 100 knižních sérií, které jsou rozděleny do 24 tématických kolekcí. Všechny časopisy Emerald jsou recenzované a mnohé z nich impaktované – přes 50 z nich je hodnoceno v ISI Web of Knowledge a více než 150 ve SCOPUSu.

Přístup: zde