Evoluce společenstev žab během křídy v západní části Severní Ameriky; porovnání s fosilním záznamem z Eurasie

Trvání: 
01.01.2008 - 31.12.2009
Klasifikace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
ME08066
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Zbyněk Roček
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Na podkladě statisticky doposud nejprůkaznějšího vzorku mesozoických žab napomoci objasnění zákonitostí, podle kterých probíhala jejich anatomická evoluce a evoluce jejich celých společenstev v různých paleogeografických celcích.