Faunistická dynamika klimaxového stádia společenstev svrchního ordoviku před globální krizí způsobenou klimatickými změnami: záznam z králodvorského souvrství Barrandienu

Trvání: 
01.01.2009 - 31.12.2011
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA301110908
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Petr Štorch
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Petr Kraft (Karlova Univerzita)
Anotace: 

Králodvorské souvrství představuje významnou jednotku ordoviku pražské pánve (barrandienská oblast). Během sedimentace této jednotky došlo k široce rozšířeným, významným změnám v sedimentárním i fosilním záznamu. Především trendy ve změnách a dynamice biodiversity jsou zásadní pro pochopení všech následků globální klimatické změny, ke které ve svrchním ordoviku došlo. Tyto poznatky mají i aktualistický význam pro modelování klimatických změn současnosti. I přes celosvětový zájem o studium globálních změn v pozdním ordoviku nebyla dosud svrchnímu katianu pražské pánve věnována přílišná pozornost. Navržený projekt by měl vyplnit tuto informační mezeru.