Filip Tomek absolvuje půlroční stáž na New Mexico Highlands University, USA

Lávový tunel, Grants, New Mexico

Postdoktorand Filip Tomek získal grant programu podpory rozvoje zahraniční spolupráce začínajících vědeckých pracovníků AV ČR. V rámci projektu je zahrnuta půlroční stáž na New Mexico Highlands University, Las Vegas, New Mexico. Hlavním předmětem vědeckého projektu je studium toku magmatu pod vulkány na vybraných lokalitách kalderového vulkánu Platoro (Colorado) a komplexu paprsčitých žil Cerrillos Hills (New Mexico). Fotogalerie naleznete zde a zde.