Místní zemědělec ukazující k propasti s vchodem do jeskyně na dně.