Instalace nového přístroje, hmotového spektrometru s termální ionizací (TIMS)