Geochemické archivy v letokruzích dřevin

Letokruhy

V rámci popularizačního magazínu AΩ Věda pro každého 1/2019 byla v článku Jany Olivové prezentována problematika geochemických archivů v letokruzích dřevin řešená na GLÚ AVČR pracovníky oddělení environmentální geologie a geochemie. Článek pojednává o některých aspektech studia letokruhů modřínů a borovic s ohledem na záznam kontaminace životního prostředí rtutí a také o jinotajích práce v terénních podmínkách.