Geochemie fonoliticko-trachytických magmat: jejich zdroje a frakcionační trendy (příklady Českého masivu)

Trvání: 
01.01.2002 - 30.12.2005
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA3048201
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jiří Novák
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Anotace: 

Geochemická charakteristika AFC procesů vedoucích ke vzniku konečných trachyt-fonolitických derivátů z alkallických magmat: (a) ze serie nefelinit/tefrit-fonolit/trachyt, (b) ze serie olivínický nefelinit/bazanit-trachyandezit-trachyt/fonollit-(ryolit), včetně petrochemického modelování chemismu matečného magmatu. Na základě Sr-Nd-izotopických charakteristik stanovit pravděpodobný magmatický zdroj a stupeň krustální kontaminace magmatu. K detailnímu geochemickému posouzení je třeba co nejširšího souboru indikačních prvků, jež budou zajištěny citlivými analytickými metodami neutronové a gama aktivační analýzy. Přesné stanovení Ar a K neutronovou aktivací a nově navrhovaná varianta K/Ar geochronologické metody přispějí ke zpřesnění datování vyvřelin.