Geochemie, petrografie a magnetické vlastnosti alkalických bazaltoidů bohatých/chudých titanem z vnitrodeskové riftogenní pozice

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2009
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA300130706
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jiří Novák
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze
Anotace: 

Cílem je stanovit petrogenetické aspekty vzniku a krystalizace nefelinitů až tefritů (37-30 mil. let) s vysokými a nízkými obsahy Ti, jež se vyskytují v intradeskové riftogenní pozici. Tyto alkalické bazaltoidy jsou charakterizovány obsahy TiO2 v rozsahu 2,6- 5,6 hm. %), a poměrem Ti/Y >500 a podobají se plateau bazaltům z velkých vulkanických provincií. Záměrem studie bude vyřešit také problematiku vzniku typů chudých titanem (<2,6 % TiO2) a s poměrem Ti/Y <500. Proto bude využito základní petrografické a geochemické studium (elektronová mikrosonda, stanovení stopových prvků pomocí ICP-MS a INAA, stanovení stáří K-Ar metodou, využití izotopických poměrů Sr,Nd a Pb, včetně studia magnetických vlastností hornin). Bude testována komagmatičnost k jednomu nebo několika magmatickým zdrojům, odlišnost krystalizačního vývoje (stupeň dekompresního tavení, magmatické míšení, kontaminace litosférou).