Geologická korelace intra-alpských krustálních jednotek s Českým masivem

Trvání: 
01.01.2020 - 31.12.2021
Klasifikace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
8J20AT004
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Martin Svojtka
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Internal collaborators: 
Jiří Sláma
Internal collaborators: 
Filip Tomek