Geologický ústav AVČR se připojí k mezinárodnímu umělecko-vědeckému projektu o krajině

Umělecko-vědecký projekt Na pomezí samoty vstupuje do závěrečného dějství – výstav uměleckých děl vzniklých v jejím průběhu. Hlavní výstava potrvá od 5.2 do 4. 3. 2016 v Galerii Školská 28, Praha 1. Představí se díla českých, islandských a norských umělců, kteří se v létě 2015 zúčastnili série tří umělecko-vědeckých expedic na Island, do severních Čech a do severního Norska za účelem pozorování vlivu energetického průmyslu na životní prostředí (za Geologický ústav AVČR se severočeské části akce zúčastnili Václav Cílek a Radek Mikuláš).  Celý projekt usiluje o prozkoumání provázanosti postindustriální společnosti s přírodou a podporuje výměnu informací a zkušeností, dialog a spolupráci mezi umělci, odborníky a iniciativami napříč Evropou. K výstavě vyjde obsáhlý česko-anglický katalog.

Web projektu
Fotografie