Geologický ústav se podílí na popularizaci vědy na školách

Geologický ústav se podílí na popularizaci vědy na školách

Ve dnech 31. 10. - 1. 11. 2023 se uskutečnila pilotní akce vzdělávacího projektu financovaného Československou mikroskopickou společností a zaštítěného RNDr. Evou Peckovou, Ph.D. z našeho ústavu. V rámci „Cesty z mikrosvěta do makrosvěta“ žáci 3. a 8. ročníku ZŠ Dolákova v Praze 8 zkoumali vzorky ze živé a neživé přírody s využitím optických mikroskopů i snímků z polarizačního a elektronového mikroskopu z GLÚ.  Škola akci vyhodnotila velmi pozitivně a v celém projektu se bude pokračovat (informace v měsíčníku Osmička nebo na webu školy). Vzdělávací aktivity na základních školách dále probíhaly v rámci projektu Strategie AV21 (Programu Dynamická planeta Země). Celkem 17 akcí v roce 2023 realizovala naše kolegyně Mgr. Martina Kočová-Veselská, Ph.D. Byly zaměřené na geologii a paleontologii a pomáhaly doplňovat běžnou výuku.