Hyperakumulace kadmia a jeho chemická forma v zrnivce žraločí

Hyperakumulace kadmia a jeho chemická forma v zrnivce žraločí

Velké houby dokáží akumulovat v plodnicích značné množství toxických prvků. Tým pracovníků z oddělení environmentální geologie a geochemie GlÚ pod vedením Jana Borovičky se ve spolupráci s vědci z VŠCHT, Univerzity ve Štýrském Hradci, ÚJF AV ČR a PřF UK zaměřil na saprotrofní houbu zrnivku žraločí (Cystoderma carcharias). Ta přirozeně obsahuje zvýšené koncentrace kadmia, na znečištěné lokalitě na Příbramsku však koncentrace tohoto kovu dosáhly až 600 mg/kg v sušině, což jsou doposud nejvyšší obsahy zjištěné v houbách z přirozeného prostředí. Autoři studie otištěné v prestižním časopise Science of the Total Environment (IF 4,610) se zaměřili na analýzu chemické formy kadmia a dále i jiných prvků, zejména arzénu. Zatímco kadmium je v biomase houby vázáno pravděpodobně na specifické proteiny (metalothioneiny), arzén se vyskytuje v řadě nízkomolekulárních methylovaných sloučen, z nichž dvě byly doposud známy pouze z mořského prostředí.