Hyperakumulace prvků v houbách

plesňák čekankový

Plesňáky (Thelephora) jsou mykorhizní houby patřící mezi významné symbionty dřevin. Mezinárodní tým pracovníků vedený Janem Borovičkou z Geologického ústavu AV ČR se zaměřil na obsah stopových prvků v plodnicích plesňáků. Ukázalo se, že plesňák čekankový (Thelephora penicillata) v plodnicích akumuluje extrémní koncentrace toxických prvků, zejména kadmia (Cd) a arzénu (As). Z dalších analyzovaných druhů byly pozoruhodné plesňák zápašný (Thelephora palmata) se zvýšenými obsahy síry a americký plesňák Thelephora vialis se vyznačovala extrémně vysokou koncentrací selenu. Zjištěné extrémně vysoké koncentrace Cd, As (a také mědi a zinku) v plesňáku čekankovém nemají v houbové říši obdobu a nastolují otázku významu hyprakumulace prvků v plodnicích hub. Výzkum byl publikován v prestižním časopise Science of the Total Environment.