Indentifikátor ResearcherID

Co je Researcher ID?
Jednoznačný identifikátor vědce sloužící k přesné identifikaci daného autora a jeho prací, primárně pak těch, které jsou evidovány ve Web of Science. Produkt firmy Thomson Reuters. Má pomoci při odlišení autorů stejných jmen a sloužit jako veřejně dostupný zdroj pro přehled výsledků vědecké práce autora 
 
Proč se vyplatí si nechat jednoznačný identifikátor vygenerovat?
 Identifikátor zajistí neomylné propojení autora s jeho publikovanými pracemi, čímž vznikne veřejně dostupný přehled výsledků jeho vědecké práce. Není pak potřeba zdlouhavého vyhledávání a vyřazování záznamů jiných autorů se shodným jménem apod.
 
Toto číslo je možné rozesílat např. kolegům přímo z rozhraní ResearcherID či je vystavit na osobních webových stránkách apod.
Nově je možné vyhledávat ve WOS dle tohoto čísla! Tzn., že nalezne pouze práce autora daného identifikátoru a do seznamu se „nepřipletou“ práce jiného autora stejného jména. Musíte mít ale aktualizovaný svůj publikační seznam v profilu na www.researcherid.com! (tzn. mít tam uvedeny všechny své práce, které jsou dostupné ve WOS). Jinak nebude vyhledaný seznam úplný.
 
Jak ho můžu získat?
 Bezplatnou registrací.
 
Otevřete si Web of Science ->v nabídce umístěné v pravo nahoře klikněte na odkaz My ResearcherID->objeví se věta, která v překladu říká, že pro přihlášení se ke službě ResearcherID je potřeba se nejdříve zaregistrovat u Web of Knowledge (V případě, že nejste u nějaké služby/produktu firmy Thomson Reuters přihlášeni. Pokud ano, vrátíte se na předchozí stránku a rovnou se přihlásíte) –>dale postupujte dle přehledných instrukcí systému.
 
Po vyplnění registrace vás systém navede na nově vytvořený profil na http://www.researcherid.com, který si můžete libovolně upravovat. Registrovaný uživatel si může zvolit, jaké informace jsou určeny pro veřejnost a jaké jsou soukromé.
 
Přes výše uvedený portál ResearcherID je pak možné:
o   správa vlastního profilu (své iniciály, afiliace, zaměření apod.)
o   správa publikovaných prací (ResearcherID lze využít při vytvoření vlastního publikačního seznamu, který lze zpřístupnit mnoha způsoby (např. vystavení na vlastních www stránkách))
o   generování citačních analýz (zjištění h-indexu, četnosti citací v průběhu roku, celkového souhrnu citací, průměrnému počtu citací za daný rok) na základě dat z Web of Science (citační analýzy dokumentů evidovaných ve Web of Science)
o   hledání možností spolupráce po celém světě
 
Databáze dostupná na adrese: http://www.researcherid.com/
 

Kam pro radu?

Knihovna na požádání zajistí pro každého zájemce vygenerování daného identifikátoru (potřeba fyzické přítomnosti vědce) a ukáže, jak s portálem Researcher ID pracovat.

Na co je potřeba si dát pozor?

U publikací indexovaných ve WoS a přímo z WoS "zkopírovaných" pak dochází k automatickému update (počtu citací). Pouze z těchto publikací je pak spočítána stručná verze citační analýzy autora vč. h-indexu. Tzn. že citace na zdroje mimo WoS sledovány nejsou!
Aby měla tato služba smysl, je potřeba, aby autoři PRAVIDELNĚ  AKTUALIZOVALI své publikační seznamy v uživatelských profilech na http://www.researcherid.com/.
 
Jak aktualizovat své publikační seznamy?

  1. Přihlásit se na stránkách www.researcherid.com, v pravém horním rohu přes odkaz Login
  2. Klikněte v sekci My publications na View publications a v pravém horním rohu seznamu na odkaz Add publications
  3. Z nabídky vyberte zdroj, ze kterého budete chtít nové záznamy převést, např. Search Web of Science
  4. K přednastavenému jménu ve vyhledávacím formuláři můžete zadat omezení třeba na roky, za které chcete záznamy nově přidat
  5. Z výsledků zaškrtněte své práce a klikněte na Add selections to: My Publications:
  6. V horní liště stránky je odkaz Return to my researcher profile

 Poznámka: Pokud jste z daných vyhledaných výsledků nějaký záznam přidávali do svého publikačního seznamu již dříve, poznáte to dle oranžového zaškrtnutí u záznamu – tento záznam tedy znovu nepřidávejte.