Jantarová stezka

Jantarová stezka

Po více jak desetileté spolupráci vyšla obsáhlá monografie o Jantarové stezce, která severojižním směrem spojovala Jaderské a Baltské moře. Stezka začíná v polských nížinách dolní Visly, kde fungovaly rozsáhlé dílny na výrobu jantarových předmětů. Kniha sice popisuje celou trasu, ale soustřeďuje se na pro nás důležitý úsek mezi Vídní, Pálavou, Brněnskem a střední Moravou. Zde v rámci dvou rozsáhlých projektů byly pomocí LIDARu vymapovány zbytky starých cest a úvozů, které spojují pravěká sídla, středověké hrady i kláštery. Kniha autorů (autoři P. Bolina, J. Martínek, V. Cílek a P. Šlézar, nakladatelství Academia, 2022) obsahuje víc jak 500 obrázků a z toho je asi 350 mapek zachycujících průběh cest.