Koncept morfofacie mikroreliéfu a mezoreliéfu pískovců temperátní zóny

Trvání: 
01.01.2008 - 31.12.2011
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA300130806
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jiří Adamovič
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Internal collaborators: 
Radek Mikuláš
Internal collaborators: 
Vlasta Mocová (Böhmová)
Internal collaborators: 
Roman Živor
Anotace: 

Projekt otevírá nový přístup ke studiu forem zvětrávání siliciklastických sedimentů. Na základě přítomnosti charakteristických mikro- a mezoforem pískovcového reliéfu na evropských lokalitách budou vyčleněny jednotlivé morfofacie typické pro humidní mírné klima. Následně bude sledována jejich souvislost s expozicí výchozu, vnitřní stavbou pískovcového tělesa i jeho tektonickým porušením, zrnitostními parametry a látkovým složením tmelu, porozitou a mechanickými vlastnostmi pískovce. Zvláštní pozornost bude věnována míře rozpouštění SiO2 a solnému zvětrávání. Objasnění vzájemných vztahů mezi těmito parametry a výslednou morfofacií přinese možnost genetické klasifikace skalních mikro- a mezoforem a přispěje k vysvětlení vzniku mikroreliéfu sedimentárních hornin na Marsu. Základem pro řešení projektu bude dokumentace vybraných výchozů v české křídové pánvi i jinde v Evropě, petrografické studium, elektronová mikroskopie a mikroanalýza a vybrané laboratorní zkoušky.