Laboratorní studium porušování horninových vzorků v podmínkách dlouhodobé řízené deformace a zatěžování

Trvání: 
02.01.2006 - 31.12.2008
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GA205/06/0906
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Vladimír Rudajev
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Univerzita Karlova v Praze
Internal collaborators: 
Tomáš Lokajíček
Internal collaborators: 
Roman Živor
Anotace: 

Předkládaný projekt je zaměřen na studium procesu porušování hornin v režimu řízené rychlosti deformace a režimu řízeného napětí při dlouhodobém zatěžování vzorků. Východiskem výzkumu jsou znalosti přetvárných vlastností hornin z ultrahlubokéhu vrtu Kolaa zkušenosti se studiem procesu porušování hornin pomocí statistických metod analýzy řad ultrazvukové emise. Výzkum porušování bude vycházet ze stanovení mechanismu mikrotrhlin. Experimenty budou v trvání řádu desítek až prvých stovek hodin od počátku zatěžování do konečného rozrušení. Srovnání porušování povrchových analogů hlubinných hornin a hornin svrchní kůry přinese nové poznatky o vlivu paleostressu na schopnost horninového materiálu akumulovat a uvolňovat energii v průběhu křehkého porušování.Metodicky bude studium porušení vycházet ze stanovení tensoru momentu ohniska a určení systému sil působících v ohnisku.

+