Larvální vývoj oligocénní žáby Eopelobates (Pelobatidae) a obecné rysy vývoje fosilních non-pipoidních žab

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2009
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA300130705
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Zbyněk Roček
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Hlavním cílem projektu je zjistit na podkladě vývojové série pulců různého ontogenetického stáří hlavní rysy larválního vývoje oligocénní žáby Eopelobates (Anura: Pelobatidae). Pulci jsou zachováni v podobě artikulovaných koster doplněných otisky měkkých částí těla a mohou být porovnáváni s obdobnými informacemi o vývoji Eopelobates anthracinus a Pelobates decheni z pozdního oligocénu Německa. Tyto ontogenetické vzorky oligocénních pulců budou dále porovnány s obdobnými vzorky recentních zástupců čeledi Pelobatidae, což umožní posoudit případné evoluční trendy během období od oligocénu do recentu. Jsou to také jediné početnější série pulců, které nepatří pipoidním žábám (Palaeobatrachidae, Pipidae). Totéž předpokládaně platí i pro nedávno objeveného nejstaršího pulce z pozdní jury Číny. Informace získané studiem larválního vývoje fosilních a recentních zástupců čeledi Pelobatidae mohou rovněž přispět k objasnění problematického taxonu "Eopelobates" ze svrchní křídy Severní Ameriky.