Larvy dávných členovců žili podobně jako dospělci

Fezouata marrellid

Mezinárodní tým paleontologů vedený Lukášem Laiblem z Geologického ústav AV ČR a Allison C. Daley z University of Lausanne studoval drobné larvy členovců staré 480 milionů let. Jejich zkameněliny nasnímali pomocí výkonného rentgenového skeneru v Paul Scherrer Institutu ve Švýcarsku, aby je mohli detailně prostudovat. Výsledky výzkumu ukazují, že vývoj těchto dávných členovců byl velmi jednoduchý, bez zásadních změn ve způsobu života. Larvy i dospělci žili na stejném místě a živili se podobným způsobem. To kontrastuje s vývojem většiny dnešních členovců, u kterých larvy žijí často diametrálně odlišně než dospělci. Je pravděpodobné, že ranní členovci měli jednoduchý typ vývoje a složitější životní cykly se u této skupiny živočichů vyvinuly později nezávisle na sobě.