Letokruhy modřínu opadavého - archív znečištění atmosféry rtutí

Letokruhy modřínu opadavého - archív znečištění atmosféry rtutí

V letokruzích stromů jsou zapsány nejen klimatické změny, které ovlivňují jeho růst, ale obsahují také údaje o znečištění životního prostředí. Nedávno přijatá publikace v prestižním časopisu Environmental Science & Technology (IF 6,653) kolektivu pracovníků GLÚ oddělení environmentální geologie a geochemie vedená T. Navrátilem popisuje, jak jsou v letokruzích modřínu opadavého zaznamenány změny obsahu rtuti (Hg) v atmosféře na různých místech ČR za poslední století a jak toho lze využít. Záznamy věrně a celkem podrobně dokladují například zpracování rudy při těžbě zlata amalgamačním způsobem na ložisku Roudný, zpracování rud v Příbramské huti a také emise související s výrobou louhu v Neratovicích. Detailní informace lze nalézt přímo v článku.