Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému.

On-line publikace

Zde bude on-line vydání knihy Vojen Ložek: Příroda ve čtvrtohorách.