Magda Konzalová oslavila 85 let!

RNDr. Magda Konzalová, CSc.

Naše kolegyně RNDr. Magda Konzalová, CSc. oslavila 16. února, 2020 85 let! Byla odbornicí na terciérní výzkum vrtů severočeské hnědouhelné pánve z palynologického hlediska, ale také studovala první organizmy z proterozoika ve spolupráci s profesorem Poubou. V našem ústavu, oddělení paleobiologie a paleoekologie pracovala v letech 1969 až 2006. Nicméně je stále s námi ve spojení a zajímá se o novinky v našem oboru. Přejeme jí pevné zdraví a štěstí do dalších let!