Mód porušování pevných těles na základě střižně-tahového modelu: laboratorní monitorování akustické emise

Trvání: 
01.01.2016 - 31.12.2018
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GA16-03950S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Tomáš Lokajíček
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Jan Šílený (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
Anotace: 

Akustická emise (AE) je proces, který doprovází křehké rozrušování pevných těles a zároveň nepostradatelný nástroj pro jeho studium. Laboratorní pokusy při řízených zatěžovacích podmínkách umožňují rozlišit vliv důležitých jevů jako je struktura materiálu, pole působícího napětí, přítomnost trhlin, atd. na iniciaci procesu porušování a na jeho vývoj, a umožňují simulovat podmínky in situ. Pro detekci a klasifikaci módů porušování využijeme rozklad mechanismu do střižné a tahové složky. Mechanismus mikroporušení stanovíme inverzí AE dat zaznamenaných vícekanálovým registračním systémem. Jejich analýza pomůže objasnit vzájemný vliv struktury hornin a orientace napětí, stejně jako určit vliv orientace a koncentrace trhlin na změnu módů porušování. Při inverzi dat AE bude použit nový zdrojový model, který přímo obsahuje všechny módy porušování. Uvážíme-li časté problémy inverzní úlohy, jako je šum v datech, chybná lokace, nepřesný rychlostní model a řídká konfigurace snímačů, je tento model mnohem robustnější než tradiční momentový tenzor.

+