Modřín jako archiv koncentrace rtuti

Modřín jako archiv koncentrace rtuti

V prestižním časopise Environmental Pollution byl publikován článek pracovníků Oddělení environmentální geologie a geochemie, který studiem letokruhů modřínu určil, jak se měnil průběh emisí rtuti (Hg) z lokálního zdroje. Modříny jsou živými záznamníky koncentrací Hg v ovzduší, a v tomto případě byla zdrojem nejstarší chemická továrna v německém Marktredwitzu, která produkovala fungicidy na bázi Hg. Během stoleté historie továrny došlo ke znečištění jejího okolí. Rtuť se pak vodními toky začala šířit až na území ČR, kde došlo ke kontaminaci sedimentů nádrže Skalka na Chebsku. Záznamy z modřínů naznačují, že k nejvyšším emisím Hg došlo v prvních dekádách 20. stol., kdy byla továrna nejvýznamnějším výrobcem na světě. V současné době jsou, vzhledem k rozsáhlé remediaci celého území továrny, koncentrace Hg v ovzduší velmi nízké.