Možnosti v udržitelnosti půdy v Evropě

Možnosti v udržitelnosti půdy v Evropě

V listopadu 2016 zorganizovala EASAC pod vedením Holandské Akademie věd workshop za účasti 20 expertů na pedologii ze kterého vzešel report, který je v současnosti předložen EU jako závazný dokument pro debatu o ochraně půdy. Spolutvůrkyní tohoto projektu na jedné straně a recenzenty na straně druhé byli i pracovníci Geologického ústavu AV ČR (L. Lisá jako spoluautorka a A. Žigová jako jedna z recenzentů). Kompletní zpráva EASAC v originálním znění je k dispozici zde. Dokument je volně šiřitelný. EASAC sdružuje národní akademie věd členských států EU, Norska a Švýcarska za účelem spolupráce v poskytování vědeckého poradenství politickým představitelům EU. Bližší informace o EASACu naleznete na této adrese.