Mrtvé údolí, dráhy „závodících kamenů“

Günter Kletetschka

Téměř už sto let jsou záhadou Kalifornské pouště kameny v suchém blátě, které mají za sebou rýhy, jako by jimi někdo pohyboval. Nikdo ale nikdy neviděl, jak se tyto kameny pohybují a jakým způsobem rýhy vytvoří. Kameny jsou od 1 kg do 300 kg těžké a jejich dráhy v blátě mají poměrně chaotický průběh. U každého kamene je na jedné straně útvar z hrnutého bahna, rýha v blátě je na druhé straně. Jinak žádné stopy. Některé dráhy jsou až 1/2 km dlouhé. Některým drahám „chybí“ kámen na konci.
Měření vlhkosti a teploty suchého bahna ukázaly, že existuje způsob, jak tyto dráhy v bahně mohou vznikat – a jak jednoduchý je princip tohoto vzniku.