Muchomůrka šiškovitá a stříbro

Muchomůrka šiškovitá a stříbro

Muchomůrka šiškovitá (Amanita strobiliformis) je houba charakteristická vysokými obsahy stříbra v plodnicích, které mohou přesáhnout 1000 mg/kg v sušině. A to přesto, že roste na lokalitách, kde jsou celkové koncentrace Ag v půdě pod 1 mg/kg. Ve studii, která vyšla v časopise Science of the Total Environment, se tým GLÚ ve spolupráci s dalšími pracovišti (ÚJF AV ČR, VŠCHT, MBÚ AV ČR, Univerzita J.E. Purkyně) zaměřil na dvě populace této houby rostoucí v Praze. Pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce (qPCR) jsme zjišťovali distribuci mycelia muchomůrky pod plodnicemi. Izotopové složení olova v plodnicích a půdním profilu bylo využito pro sledování transféru prvků z půdy do plodnic. Bylo zjištěno, že houba pravděpodobně čerpá stříbro ze svrchních 12 cm půdy. Pro akumulaci odpovídajícího množství stříbra v plodnici muchomůrky na lokalitě Klíčov je třeba minimální objem 0.006 až 0.079 m3 půdy, což představuje minimální plochu 0.05 až 0.65 m2.