Multi-proxy paleoekologický výzkum unikátních sedimentů ze zaniklého Komořanského jezera, Mostecká pánev, Česká republika

Trvání: 
01.01.2009 - 31.12.2012
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
206/09/1564
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Lenka Lisá
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Jan Novák (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Anotace: 

Komořanské jezero představovalo největší a proto nejvýznamnější přirozenou vodní plochu na území České republiky. Naprostá většina unikátního jezerního sedimentu byla zničena během těžby uhlí v minulém století. Hlavním cílem předkládaného projektu je záchrana paleolimnologické informace ukryté ve čtyřech znovuobjevených jezerních profilech odebraných v 80. letech minulého století za účelem rekonstrukce klimatických změn pozdního Pleistocénu a Holocénu multi-proxy přístupem. Studován bude rovněž dopad lidské přítomnosti na jezerní ekosystém. Vzhledem k pokročilému stupni rozkladu vzniklém během téměř 25 let nevhodného skladování je k záchraně profilů nutný co možná nejrychlejší postup.

+