Nález endemického společenstva třetihorních fosilních stop na jv. Islandu

Nález endemického společenstva třetihorních fosilních stop na jv. Islandu

V údolí Thórisdalur (Þórisdalur) na jv. Islandu byl identifikován unikátní relikt sedimentárního tělesa. Pravděpodobně představuje pozůstatek hlubokého, tektonicky predisponovaného paleojezera (stáří 8–9 milionů let), vyplněný vulkanoklastickým materiálem z blízkých aktivních sopečných center. V rámci sedimentárního tělesa byly nalezeny fosilních stopy, které náleží nově popsanému endemickému společenstvu třetihorní fauny (např. Thorichnus ramosus igen. et isp. nov., T. corniculatus igen. et isp. nov., Mammillichnis jakubi isp. nov., Vatnaspor jachymi igen. et isp. nov.). Výsledky tohoto studia, na kterém se aktivně podílel i doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. z Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. jsou aktuálně publikovány v renomovaném časopise Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.