Napětím a hydraulickým polem řízené zvětrání a eroze granulárních hornin

Trvání: 
01.01.2019 - 31.12.2021
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
19-14082S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Michal Filippi
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Jiří Bruthans (Přírodovědecká fakulta UK); Jana Schweigstillová (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR)
Internal collaborators: 
Jiří Adamovič
Anotace: 

Zdánlivě jednoznačné termíny zvětrání/eroze zahrnují ve skutečnosti množství provázaných procesů a faktorů. V uplynulých letech jsme pomocí kombinace jednoduchých fyzikálních pokusů a numerického modelování ukázali zásadní roli napětí a hydraulického pole a objasnili vznik některých enigmatických forem v pískovcích. Aplikovatelnost tohoto přístupu je ale mnohem širší. Předkládaný projekt je zaměřen na studium napětovým/hydraulickým polem kontrolovaných zvětrávacích procesů v granulárních horninách. Z dat získaných pokročilými zvětrávacími experimenty a terénním měřením budou získány parametry pro rozšíření numerického modelování, umožňující predikovat rozpad granulárních hornin. Tímto přístupem bude také možno popsat vliv napěťového pole na typy rozpadu a objasnit jevy jako je intergranulární rozpad, flaking, vznik kleneb, aj. Dále bude charakterizován vliv hydraulického pole na zvětrávání. Pochopení vlivu napětí a hydraulického pole na zvětrávání slibuje ohlas napříč geologickými obory.

+