Návštěva prof. Paula Williamse z University of Auckland (Nový Zéland)

Dne 12. září 2014 navštívil naše pracoviště Paul Williams, emeritní profesor University of Auckland na Novém Zélandu. Prof. Williams je především známý rozvojem metod datování kvartérních sedimentů a jeskynních speleotém. Pracovní schůzka s pracovníky ústavu, připravená Správou Národního parku České Švýcarsko, sloužila k výměně názorů na geologický a geomorfologický vývoj pískovcových oblastí české křídové pánve, zejména pak v území Labských pískovců. (Foto Pavel Lisý)