Nečekaný nález - ordovické horniny v nejstarší části Nízkého Himálaje

Některé ordovické fosilní stopy z údolí Nigali Dhar: a) Phycodes, b-d) Palaeophycus, e) Diplichnites

K překvapivému závěru došla skupina indických geologů v čele s B. P. Singhem a ichnologem (ichnologie = nauka o stopách organismů) Geologického ústavu AVČR Radkem Mikulášem. Nízký Himálaj byl dosud pokládán za horstvo vyvrásněné ze starohorních a nejstarších prvohorních (kambrických) hornin. Rozsáhlé nové sběry stop po lezení a hrabání bezobratlých organismů však obsahovaly v určitých, zlomy oddělených částech údolí Nigali Dhar stopy z tzv. skupiny Cruziana rugosa, které jsou pokládány za typicky ordovické a jsou rozšířené v okrajových mořích někdejšího superkontinentu Gondwany. Nálezy jsou tak silnou indicií pro prodloužení ordovického moře z Gondwany na indickou pevninskou desku.