Nová kniha o magmatických horninách

Obálka

V nakladatelství nejstarší geologické společnosti světa – Londýnské geologické společnosti – aktuálně vyšla kniha „Lamprophyres, Lamproites and Related Rocks: Tracers to Supercontinent Cycles and Metallogenesis“. Kniha je věnována magmatickým horninám pocházejícím z velkých hloubek zemského pláště, které mají jedinečný potenciál pro zkoumání geologických procesů souvisejících se zformováním a rozpadem geologických superkontinetů, jako jsou Kolumbie, Rodinie, Gondwana a Pangea. Hlavním editorem knihy je pracovník našeho ústavu doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.