Nová kniha o životě ve svrchním karbonu a spodním permu

Obálka knihy

V nakladatelství Academia vyšla bohatě ilustrovaná kniha Pralesy a jezera mladších prvohor. Když uhlí bylo ještě zelené. Autory textu jsou prof. Stanislav Opluštil z Univerzity Karlovy a dlouholetý zaměstnanec našeho ústavu Jaroslav Zajíc. Autorem originálních obrazových rekonstrukcí flóry a fauny je malíř Jiří Svoboda. Kniha může zaujmout nejen zájemce o paleontologii a geologii, ale i studenty přírodovědných oborů.