Nová studie prokázala, že izotopický signál Mo velmi starých, silně metamorfovaných hornin zůstává zachován

Geologická mapa oblasti

Izotopické složení Mo (98Mo/95Mo) poskytuje cenné poznatky o paleoenvironmentálních změnách oceánů a atmosféry v geologické minulosti. Předchozí studie se zaměřovaly převážně na studium černých břidlic, které reflektují stupeň oxygenace atmosféry. Nicméně, nová studie uveřejněná v časopise Scientific Reports (odkaz zde) na které se podílel i Geologický ústav AV ČR, v.v.i. prokázala, že i velmi staré horniny (Mn-rudy z Brazílie staré ~2.1 miliardy let), které prošly velmi vysokým stupněm metamorfózy (> 600 °C) dokáží zachovat izotopický záznam Mo a data tak poukázaly, že stupeň oxidace oceánů ve starém Proterozoiku byl výrazně variabilní. Jedná se o první příspěvek od zavedení nové metodiky stanovení izotopického složení Mo ve sdružené laboratoři Geologického ústavu AV ČR, v.v.i. a České geologické služby.