Nový druh vápnomilného pavučince z Českého krasu

Počet druhů velkých hub se ve střední Evropě odhaduje na několik tisíc. Evropa je mykologicky nejlépe prozkoumaným kontinentem, přesto však badatelé stále nacházejí a popisují druhy nové. Výskyt řady druhů hub je vázán na určitý typ geologického podloží. Houby zřejmě nejsou vázány na specifické typy hornin, ale preferují zásadité nebo kyselé substráty. Tato vazba je jedním z předmětů studia oboru, který se nazývá geomykologie.

Pavučince (Cortinarius) z podrodu pahřib (Phlegmacium) představují druhově bohatou skupinu hub tvořící mohutné a často esteticky vybarvené plodnice. Celá řada těchto pavučinců pak preferuje zásadité podloží, obvykle vápencové. Jednu z nejvýznamnějších lokalit těchto hub u nás představuje Český kras.
A právě v Českém krasu byl nedávno objeven krásně vybarvený pavučinec, jehož znaky neodpovídaly žádnému doposud známému druhu. Několikaleté studium této houby ukázalo, že se u nás vyskytuje dokonce na několika lokalitách v Čechách a na Moravě, vždy na vápnitém podloží; na vápencích u Budapešti byl objeven maďarskými mykology. Protože analýzy DNA podpořily domněnku, že se jedná o nový druh, byl tento pavučinec pojmenován pavučinec zlatavý (Cortinarius prodigiosus) a platně popsán. Možná roste i u vás…

    

                                                                                 Autor fotografie Bohumil Bušek

Citace výstupu: Borovička, J. – Bušek, B. – Mikšík, M. – Dvořák, D. – Jeppesen, T.S. – Dima, B. – Albert, L. – Frøslev, T.G.: Cortinarius prodigiosus – a new species of the subgenus Phlegmacium from Central Europe. Mycological Progress, roč. 14 (2015): článek č. 29.

Kontaktní osoba: Jan Borovička, +420 233 087 231, borovickaatgli [dot] cas [dot] cz