Nový mezinárodní stratotyp v paleozoiku Barrandienu

Nový mezinárodní stratotyp v paleozoiku Barrandienu

Volbou Mezinárodní stratigrafické komise IUGS byl 27. prosince 2023 ustanoven ve spodním paleozoiku Barrandienu již čtvrtý mezinárodní stratotyp (GSSP). Komise vybrala profil černými břidlicemi želkovického souvrství u Hlásné Třebaně, podrobně zpracovaný a navržený mezinárodním výzkumným týmem, vedeným Petrem Štorchem z Geologického ústavu AV ČR, jako stratotyp stupně aeron spodního siluru. Profil tvoří společně se stratotypem hranice silur-devon na Klonku u Suchomast, stratotypem stupně prag ve Velké Chuchli a stratotypem oddělení přídolí v lomu Na Požárech u Řeporyj, jedinečnou koncentraci mezinárodních stratotypů i ve světovém měřítku.