Nový rod a druh fosilní ryby z čeledi Platytroctidae (svítilničkovití)

Vachalia moraviensis

Nová publikace popisuje první a jediný nález fosilních kosterních pozůstatků hlubinných ryb z čeledi Platytroctidae (řád Alepocephaliformes). Tyto pozoruhodné ryby žijí v hlubokovodním prostředí a zbytky vzácného nálezu se dochovaly v oligocenních sedimentech menilitového souvrství v okolí Kelče (Morava). Exemplář pochází ze sbírek Národního muzea. Na počest mimořádného českého výtvarníka Josefa Váchala, od jehož úmrtí uběhlo v loňském roce padesát let, byla tato fosilní ryba představující nový rod a druh pojmenována Vachalia moraviensis.