O možnostech využití umělé inteligence a neuronových sítí v geovědách

O možnostech využití umělé inteligence a neuronových sítí v geovědách

RNDr. Tomáš Hrstka, PhD. byl pozván, aby promluvil k odborné i laické veřejnosti na mezinárodním Expertním EIT foru Evropské Unie věnované udržitelnému rozvoji a digitalizaci v oboru nerostných surovin (Expert Forum: Digitalisation in the Raw Materials Sector). Tomáš Hrstka hovořil o možnostech využití umělé inteligence a neuronových sítí v geovědách. Zároveň představil nejnovější poznatky v oblasti automatizace elektronové mikroskopie a také jejích využití při studiu prachových částic a  monitorování životního prostředí v rámci projektu Strategie AV21.