Ocenění Outstanding Student Poster Award 2018 pro Šárku Křížovou

Poster

Ing. Šárka Křížová z Oddělení analytických metod získala ocenění Outstanding Student Poster Award 2018 na mezinárodní konferenci European Planetary Science Congress (EPSC 2018) konané 16. - 21. září 2018 v Berlíně. Oceněny byly výsledky práce v oblasti výzkumu tektitů australsko-asijského pádového pole.