Ocenění pro Václava Santolíka

Ocenění pro Václava Santolíka

Dne 22. 3. 2023 proběhlo v Betlémské kapli na pražském Starém Městě předávání prestižních cen Wernera von Siemense. Náš zaměstnanec a doktorand Mgr. Václav Santolík získal čestné uznání poroty za mimořádnou vědeckou úroveň práce za svou diplomovou práci s názvem Petrogenesis and evolution of the Davle Volcanic Complex pod vedením doc. Lukáše Ackermana, PhD. Více zde.