Open Access

V souvislosti se schválením Politiky otevřeného přístupu AV ČR Akademickou radou byla KNAV společně s Ediční radou AV ČR pověřena přípravou podpory publikování formou OA. Vědci z AV ČR mohou žádat o proplacení příspěvku za publikování v OA časopise evidovaném v některé z databází WOK, SCOPUS a ERICH. Více na http://www.lib.cas.cz/openaccess/ .
 

Užitečné odkazy k problematice Open Access

1)      Seznámení s Open Access (Co je to Open Access, smysl OA publikování, hlavní přístupy k OA a další)
 2)      Studie o pozitivním vlivu otevřeného přístupu na citovanost vědeckých publikací
 3)      Poltika otevřeného přístupu v AV ČR