Open Access

V souvislosti se schválením Politiky otevřeného přístupu AV ČR Akademickou radou byla KNAV společně s Ediční radou AV ČR pověřena přípravou podpory publikování formou OA. Vědci z AV ČR mohou žádat o proplacení příspěvku za publikování v OA časopise evidovaném v některé z databází WOK, SCOPUS a ERICH. Více na http://www.lib.cas.cz/openaccess/ .
 

Užitečné odkazy k problematice Open Access